ข่าวการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง