รับเหมาก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 4ชั้น ซอยวัดมะกอก : คุณทิพวรรณ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: รับเหมาก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น

เจ้าของ: คุณทิพย์วรรณ กนกกัณฑพงษ์

ที่ตั้งโครงการ: เขตพญาไท กรุงเทพ

มูลค่างานทั้งสิ้น: 6,020,000 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง

เริ่มก่อสร้าง: มิถุนายน 2554

สร้างเสร็จ: พฤษภาคม 2555

Project Description

PROJECT: APARTMENT 4FL.

OWNER: Mrs.THIPAWAN KANOGGANTHAPONG

LOCATION: PHAYATHAI BANGKOK

COST: 6,020,000 BATH

SCOPE: DESIGN ,TURN KEY METHOD

START: JUNE 2554

FINISH: MAY 2555

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง