รับสร้างอพาร์ทเม้นท์4ชั้น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี : คุณนภาพร

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น

เจ้าของ: คุณนภาพร เกษมสัมพันธ์

ที่ตั้งโครงการ: ถนนรัตนาธิเบศร์ (นนทบุรี)

มูลค่างานทั้งสิ้น: 9,000,000 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง

เริ่มก่อสร้าง: พฤศจิกายน 2553

สร้างเสร็จ: สิงหาคม 2554

Project Description

PROJECT: APARTMENT 4FL.

OWNER: Mrs.NAPAPORN KASEMSAMPAN

LOCATION: RATANATHIBET NONTHABURI

COST: 9,000,000 BATH

SCOPE: DESIGN ,TURN KEY METHOD

START: NOVEMBER 2553

FINISH: AUGUST 2554

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง