รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น พระราม 2 : คุณศักดิ์ชัย

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 2 ชั้น

เจ้าของ: คุณศักดิ์ชัย สหกิจภิญโญ

ที่ตั้งโครงการ: ถนนพระราม2(ท่าข้าม)

มูลค่างานทั้งสิ้น: 5,389,153 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง

เริ่มก่อสร้าง: กันยายน 2553

สร้างเสร็จ: มีนาคม 2554

Project Description

PROJECT: APARTMENT 2FL.

OWNER: Mr.SAKCHAI SAHAKIJPHINYO

LOCATION: RAMA 2 ROAD BANGKOK

COST: 5,389,153 BATH

SCOPE: DESIGN ,TURN KEY METHOD

Start: SEPTEMBER 2553

Finish: MARCH 2554

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง