รับสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ซอยรัชดา 42 : คุณสุวลักษณ์

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: รับสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น

เจ้าของ: คุณสุวลักษณ์ กัปปิยานนท์

ที่ตั้งโครงการ: ซอยรัชดาฯ 42

มูลค่างานทั้งสิ้น: 5,123,456 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง

เริ่มก่อสร้าง: กันยายน 2552

สร้างเสร็จ: มีนาคม 2553

Project Description

PROJECT: HOME OFFICE 3St

OWNER: Mrs.SUWALUCK KUBBIYANON

LOCATION: SOI RADCHADA 42 BANGKOK

COST: 5,123,456 BATH

SCOPE: DESIGN ,TURN KEY METHOD

START: SEPTEMBER 2552

FINISH: MARCH 2553

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง