อาคารทาวน์โฮม 3ชั้น 3ยูนิต ซ.อารีย์5 เขตพญาไท กทม.

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารทาวน์โฮม 3ชั้น 3ยูนิต

เจ้าของ: คุณจีระกิจ  กาลกฤษณ์

ที่ตั้งโครงการ: ซ.อารีย์5 เขตพญาไท กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น: 9,715,258 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

Project Description

PROJECT: 3-storey townhome building 3 units

OWNER: Mr. Jirakij Karnkrit

LOCATION: Soi Aree 5, Phayathai District, Bangkok

COST: 9,715,258 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD,DESIGN

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง