โครงการ อาคารสำนักงาน-ที่พักอาศัย 2 ชั้นคุณภูมิพงศ์ (SN1)

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย 2 ชั้น

เจ้าของ: บริษัท กรีน แทร็ฟฟิค จำกัด

ที่ตั้งโครงการ: โครงการ ไทรน้อย

มูลค่างานทั้งสิ้น: 7,005,702.00 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: OFFICE BUILDING & HOUSE

OWNER: GREEN TRAFFIC Limited.

LOCATION: SAINOI

COST: 7,005,702.00 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง