บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัด(สำนักงานชลบุรี)

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารสำนักงาน 3 ชั้นพร้อมอาคารบริวาร

เจ้าของ: บมจ.วิริยะประกันภัย

ที่ตั้งโครงการ: ตำบลห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี

มูลค่างานทั้งสิ้น: 39,500,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: Office Building 3 stories

OWNER: Viriya insurance public company

LOCATION: Chonburi province

COST: 39,500,000 BATH

SCOPE: CONSTRUCTION

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง