บ้านพักอาศัย คุณหมอบริบูรณ์

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: รับเหมาก่อสร้างบ้าน 3 ชั้น

เจ้าของ: คุณหมอบริบูรณ์

ที่ตั้งโครงการ: แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลค่างานทั้งสิ้น: 4,077,733.73 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ,รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: HOUSE 3FL.

OWNER: Mr. BORIBOON

LOCATION: PHAYATHAI BANGKOK

COST: 4,077,733.73 BATH

SCOPE: DESIGN, TURN KEY METHOD

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง