บ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณสุพล

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย 2 ชั้น

เจ้าของ: คุณสุพล เอี่ยวประดิษฐ์

ที่ตั้งโครงการ: หมู่บ้านสหกรณ์ (ปากเกร็ด)

มูลค่างานทั้งสิ้น: 2,800,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: HOUSE

OWNER: Mr.SUPOL OAEPRADIT

LOCATION: PARKERD NONTHABURI

COST: 2,800,000 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง