บ้าน 4 ชั้น คุณอังสนา

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย 4 ชั้น

เจ้าของ: ซ.อินทามระ15 เขตพญาไท กทม.

ที่ตั้งโครงการ: ซ.อินทามระ15 เขตพญาไท กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น: 7,000,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: Building 4 stories

OWNER: Mej.Gen Angsana Yhoochareon

LOCATION: Phayathai district Bangkok

COST: 7,000,000 BATH

SCOPE: CONSTRUCTION

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง