สำนักงาน Speedy อินทามระ 6

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย 5 ชั้น

เจ้าของ: บริษัทสปีดี้ แพคเกจ เอ็กเพรส

ที่ตั้งโครงการ: 40/5 อินทามาระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น: xx,xxx,xxx บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ,รับเหมา

Project Description

PROJECT:

OWNER: Spydy Pagate Expres

LOCATION: 40/5 Intamara Roadsudtisanvinichai Samsennai phayathai bangkok

COST: xx,xxx,xxx+ BATHSCOPE

SCOPE: TURN KEY METHOD ,DESIGN

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง