หอพักพยาบาลโรงบาลวิชัยยุทธ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น

เจ้าของ: บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ: ซ.รณชัย2 แยก1 ถนนเศรษฐสิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลค่างานทั้งสิ้น: 25,466,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง