รับสร้างอาคารบอยเลอร์ จ.นครปฐม : คุณธีระพงษ์ ประยูรหงส์

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: รับสร้างอาคารบอลย์เลอร์

เจ้าของ: คุณธีระพงษ์ ประยูรหงส์

ที่ตั้งโครงการ: ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดนครปฐม

มูลค่างานทั้งสิ้น: 4,815,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: BOLLER BUILDING

OWNER: Mr.THEERAPHONG PRAYOONHONG

LOCATION: NAKORNPRATHOM

COST: 4,815,000 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง