อาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น อินทามระ 15

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย 5 ชั้น

เจ้าของ: คุณกิตติศักดิ์ ฤกษ์นาวี

ที่ตั้งโครงการ: ซ.อินทามระ15 เขตพญาไท กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น: 7,200,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

Project Description

PROJECT: Resident 5 stories

OWNER: Mr.Kittisak Leuknawee

LOCATION: Soi Intamara15 Phayathai

COST: 7,200,000 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD,DESIGN

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง