อาคารพักอาศัย 5 ชั้น อินทามระ29

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย5ชั้น (พร้อมที่จอดรถ)

เจ้าของ: คุณพวงเพ็ญ พาณิชปฐมพงศ์

ที่ตั้งโครงการ: ซ.อินทามระ 29 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลค่างานทั้งสิ้น: 8,440,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

Project Description

PROJECT: OFFICE BUILDING & HOUSE WITH PARKING

OWNER: K.Phuangphen Panitpathomphong

LOCATION: Soi Inthamara 29, Sutthisarn Winitchai Road Samsen Nai, Phaya Thai District Bangkok

COST: 8,440,000 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD,DESIGN

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง