อาคารพักอาศัย 7 ชั้น อารีย์ 2

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย7ชั้น

เจ้าของ: คุณจิราภา   วรรณเทพสกุล

ที่ตั้งโครงการ: ซ.อารีย์2 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลค่างานทั้งสิ้น: 29,350,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

Project Description

PROJECT: 7-storey residential building

OWNER: Ms. Jirapa Wanthepsakul

LOCATION: Soi Aree 2, Phayathai District, Bangkok

COST: 29,350,000 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD,DESIGN

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง