รับสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น เขตคลองสาน กทม. : คุณประสาร จารุสมบัติ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย 4 ชั้น

เจ้าของ: คุณประสาร จารุสมบัติ

ที่ตั้งโครงการ: เขตคลองสาน กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น: 5,950,000 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ,รับเหมาก่อสร้าง

เริ่มก่อสร้าง: พฤศจิกายน 2555

สร้างเสร็จ: สิงหาคม 2556

Project Description

PROJECT: APARTMENT 4FL.

OWNER: Mr.PRASAN JARUSOMBAT

LOCATION: CHONGSAN BANGKOK

COST: 5,950,000 BATH

SCOPE: DESIGN ,TURN KEY METHOD

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง