อาคารสำนักงาน 5 ชั้น วิภาวดี8 กทม.

รายละเอียดโครงการ

โครงการ : อาคารสำนักงาน 5 ชั้น

เจ้าของ : คุณชัชวานนท์   สุนทรวิภาค   และ คุณลักษมณ์  เตชะวันชัย

ที่ตั้งโครงการ : ซ.อินทามะระ18 เขตดินแดง กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น : 21,500,000 บาท

ลักษณะงาน : รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

Project Description

PROJECT : 5-storey office building

OWNER : Mr.N Chatchawanon Sunthornwipak and Mr. Laks Techawanchai

LOCATION : Soi Intha Mara 18 , Din Daeng District , Bangkok

COST : 21,500,000 BATH

SCOPE : TURN KEY METHOD,DESIGN

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง