อาคารเก็บสินค้า 1,800 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารเก็บสินค้า 1,800 ตร.ม.

เจ้าของ: บริษัทลัดดา

ที่ตั้งโครงการ: อ.สามกระบือเผือก จ.นครปฐม

มูลค่างานทั้งสิ้น: 8,000,000 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: WARE HOUSE

OWNER: LADDA CO.,LTD.

LOCATION: NAKORNPRATHOM

COST: 8,000,000 BATH

SCOPE: DESIGN,TURN KEY METHOD

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง