รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น พญาไท : คุณเพ็ญศรี เครื่องจันทร์

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้น

เจ้าของ: คุณเพ็ญศรี เครื่องจันทร์

ที่ตั้งโครงการ: แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

มูลค่างานทั้งสิ้น: 9,700,000 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: APARTMENT 5FL.

OWNER: Mrs.PENSRI CROANGJUN

LOCATION: PHAYATHAI BANGKOK

COST: 9,700,000 BATH

SCOPE: DESIGN ,TURN KEY METHOD

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง