อาคารพักอาศัย5ชั้น ซ.ศาสนา4 เขตพญาไท กทม.

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย5ชั้น มีชั้นดาดฟ้า

เจ้าของ: คุณสิทธิชัย  โกศินานนท์

ที่ตั้งโครงการ: ซ.ศาสนา4 เขตพญาไท กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น: 10,700,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

Project Description

PROJECT: 5-storey residential building and roof top

OWNER: Mr.Sitthichai Kosinanon

LOCATION: Soi Sassana 4, Phayathai District, Bangkok

COST: 10,700,000 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD,DESIGN

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง