0.ดสุพรรณบุรี

อาคารพักอาศัย 3 ชั้น จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศัย 3 ชั้น

เจ้าของ: คุณวรินทร คูรัตนเวช

ที่ตั้งโครงการ: ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

มูลค่างานทั้งสิ้น: 11,700,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT: OFFICE BUILDING & HOUSE 3FL.

OWNER: K.Warinthorn Khurattanavech

LOCATION: Malai Man Road, U Thong, Suphan Buri

COST: 11,700,000 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง