อาคารเพื่อการศาสนา 6ชั้น มูลนิธิ BAPS

รายละเอียดโครงการ

โครงการ : อาคารเพื่อการศาสนา 6 ชั้น มีดาดฟ้า

เจ้าของ : มูลนิธิ บี เอ พี เอส สวามีนารายันซานสทา (ประเทศไทย)

ที่ตั้งโครงการ : ซอยสาธุประดิษฐ์ 31 เขตยานนาวา กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น : 26,000,000 บาท

ลักษณะงาน : รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT : 6-storey religious building

OWNER : B.A.P.S. SWAMINARAYANSANSTHA (THAILAND) FOUNDATION

LOCATION : Sathupradit31 ally , Yannava distric , Bangkok

COST : 26,000,000 Bath

SCOPE : Construction

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง