อาคารเก็บสินค้า บริษัท เก็คโค่อินดัสทรีส์ จำกัด

รายละเอียดโครงการ

โครงการ : อาคารเก็บสินค้า

เจ้าของ : บริษัท เก็คโค่อินดัสทรีส์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ถนนพุทธบูชา เขตจอมทอง กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น : 6,000,000 บาท

ลักษณะงาน : รับเหมาก่อสร้าง

Project Description

PROJECT : Warehouse building

OWNER : Gekko Industries Co.,ltd

LOCATION : Puttabucha ally , Jomthong distric , Bangkok

COST : 6,000,000 Bath

SCOPE : Design and Construction

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง