รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น ซอยวัดมะกอก : คุณธนคุณ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: รับสร้างอพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น

เจ้าของ: คุณธนคุณ ปิติวรรณ

ที่ตั้งโครงการ: เขตพญาไท กรุงเทพ

มูลค่างานทั้งสิ้น: 5,886,774 บาท

ลักษณะงาน: ออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง

เริ่มก่อสร้าง: มิถุนายน 2554

สร้างเสร็จ: พฤษภาคม 2555

Project Description

PROJECT: APARTMENT 4FL.

OWNER: Mr.THANAKUN PITIWAN

LOCATION: PHAYATHAI BANGKOK

COST: DESIGN ,TURN KEY METHOD

SCOPE: TURN KEY METHOD

START: JUNE 2554

FINISH: MAY 2555

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง