ทาวน์โฮมพักอาศัย 4 ชั้น สวนพลู คุณวิเชียร

รายละเอียดโครงการ

โครงการ: อาคารพักอาศํย 4 ชั้น

เจ้าของ: คุณวิเชียร เกียรตืขจิตมั่น

ที่ตั้งโครงการ: ซ.สวนพลู1 เขตสาธร กทม.

มูลค่างานทั้งสิ้น: 17,200,000 บาท

ลักษณะงาน: รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ

Project Description

PROJECT: Townhome 4 stories

OWNER: Mr.Wichiel Keartkajitmun

LOCATION: Sounphoo1

COST: 17,200,000 BATH

SCOPE: TURN KEY METHOD, DESIGN

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง